OBSŁUGA KLIENTA

Biuro Obsługi Klienta mieści się na parterze w siedzibie PEC Sp. z o.o.
przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, pok. 1
tel. 25 759 58 30, 25 759 58 46, 25 759 58 43W Biurze Obsługi klienta można:

podpisać umowę sprzedaży ciepła,

otrzymać odpowiednie druki wniosków,

otrzymać materiały informacyjne oraz aktualną taryfę ciepła,

sprawdzić swoją fakturę za ciepło,

 złożyć osobiście lub telefonicznie reklamacje dotyczące realizacji umowy i rozliczenia za pobrane ciepło,

 uzyskać informacje o przewidywanych przerwach w dostawie ciepła spowodowanych remontami sieci. 

Pliki do pobrania:

wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

wzór umowy o przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej


Klienci są obsługiwani od poniedziałku do piątku w godzinach : 7 00 – 15 00 

Wszelkie informacje udzielane są także pod numerami telefonów:

25 759 58 30, 25 759 58 46, 25 759 58 43

lub pod adresem e-mail: pec@adres.pl

Na parterze mieści się kasa, czynna w godzinach:

poniedziałek: 7 00 – 9 00

środa: 12 00 – 14 00

piątek: 12 00 – 14 00


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

CO TO JEST 1 GJ?

1 GJ to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh (0,2778 MWh). Aby uzyskać 1 GJ ciepła należy spalić 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.


CO TO JEST ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA?

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej -20oC, która zgodnie z warunkami technicznymi dla tego typu obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, tj. +20oC,
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w kranach, tj. +55oC,
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Warto zwrócić uwagę, że moc zamawia się na warunki obliczeniowe i łagodna lub sroga zima nie ma wpływu na wielkość zamówionej mocy. W zależności od temperatury na zewnątrz PEC dostarcza sieciami ciepłowniczymi do węzłów cieplnych nośnik ciepła (gorącą wodę) o parametrach zgodnych z tabelą regulacyjną, tj. zwiększa/zmniejsza temperaturę nośnika.


CO TO JEST WĘZEŁ CIEPLNY?

Węzeł cieplny to zespół urządzeń lub instalacji łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną c.o. (centralnego ogrzewania) i c.w.u. (ciepłej wody użytkowej) obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana rodzaju i parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia nośnika ciepła oraz regulacja ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbior5cy.Z tego względu w węźle cieplnym zlokalizowane są urządzenia służące do odcięcia dopływu czynnika ciepła, jego oczyszczania, zmiany parametrów, kontroli bezpieczeństwa, pomiaru i regulacji poszczególnych parametrów. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda dostarczana rurociągami z ciepłowni do budynku. Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden budynek nazywany jest grupowym węzłem cieplnym.


CO TO JEST PRZYŁĄCZE CIEPLNE?

Przyłącze cieplne to odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Jeżeli właścicielem przyłącza cieplnego jest PEC, wtedy wszystkie sprawy związane z jego bieżącą eksploatacją i remontami są po jego stronie i na jego koszt.


JAK CIEPŁO TRAFIA DO MIESZKANIA?  KIEDY I NA JAKICH WARUNKACH PEC WŁĄCZA OGRZEWANIE?

Wszystkie węzły cieplne są wyposażone w urządzenia, które automatycznie mogą uruchamiać wymienniki c.o. i ogrzewanie w budynku, jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa od 16oC (lub zgodnie z życzeniem klienta). Na wniosek właścicieli budynków lub ich administratorów (najczęściej na początku maja) zamykane są zawory doprowadzające gorącą wodę do wymienników centralnego ogrzewania. Automatyczne włączenie ogrzewania nie jest wtedy możliwe, dlatego też budynek nie jest ogrzewany i nie jest pobierane ciepło na cele c.o. latem, nawet na krótko, w okresach ochłodzenia. Dopływ wody do wymienników c.o. wznawiamy ponownie, na wniosek zarządcy budynku. To wyłącznie od jego decyzji zależy, kiedy grzejniki w mieszkaniach będą ponownie ciepłe.


CZY PEC MOŻE NARZUCIĆ ODBIORCY WIELKOŚĆ MOCY ZAMÓWIONEJ?

Wielkość zamówionej mocy cieplnej jest jednym z elementów umowy sprzedaży ciepła. Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może narzucić wielkości mocy zamówionej. To sam odbiorca ustala zamówioną moc cieplną.


DLACZEGO KAŻDY ODBIORCA MUSI ZAMAWIAĆ ODPOWIEDNIĄ MOC CIEPLNĄ? JAKIE SĄ KONSEKWENCJE ZBYT MAŁEJ MOCY ZAMÓWIONEJ?

Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego odbiorcę wynika z przepisów ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Ważnym elementem jest określenie prawidłowej wielkości mocy zamówionej, gdyż konsekwencją zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także zbyt niska temperatura ciepłej wody użytkowej.


CZY MOŻLIWA JEST ZMIANA ZAMÓWIONEJ MOCY CIEPLNEJ?

Stosownie do paragrafu 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła.

W celu zmniejszenia wielkości mocy zamówionej odbiorca składa pisemny wniosek w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego kalendarzowy rok wprowadzenia zmiany. Zmniejszenie wielkości mocy cieplnej dla danego obiektu może być dokonane tylko jeden raz w roku kalendarzowym. PEC może żądać dokumentów, na podstawie których wykonane zostały działania energooszczędnościowe prowadzące do zmniejszenia wielkości mocy cieplnej dla danego obiektu, np. audyt energetyczny, projekt budowlany, wykonanie docieplenia budynku.  Copyright © 2008 by Logonet

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X