INWESTYCJE PLANOWANE PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
NA TERENIE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI W 2019 ROKU

1. Inwestycja: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku firmy PARTNER
przy ul. Klonowej.
Termin wykonywania prac: czerwiec – lipiec 2019 r.
Inwestycja realizowana na działkach prywatnych.

2. Inwestycja: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku EDES
przy ul. Piłsudskiego.
Termin wykonywania prac: lipiec – sierpień 2019 r.
Przewidywane utrudnienia dla Mieszkańców Miasta: Rozkopany chodnik, jedno miejsce parkingowe oraz część jezdni – jeden kierunek pasa drogowego o długości ok. 2m. Na dzień dzisiejszy teren budowy jest ogrodzony.

3. Inwestycja: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku REMEX
przy ul. Spółdzielczej
Termin wykonywania prac: lipiec – sierpień 2019 r.
Przewidywane utrudnienia dla Mieszkańców Miasta: Zajęcie jednego kierunku pasa ruchu na ul. Piłsudskiego na wysokości budynku o nr 30A. W ul. Traugutta prace będą prowadzone zarówno w jezdni jak i chodniku. Przewidywane znaczne utrudnienia w ruchu drogowym na ul Traugutta. Ul. Spółdzielcza – część prac prowadzona w jezdni. Skrzyżowanie ul. Spółdzielczej i ul. Traugutta – prace prowadzone w jezdni, chodniku oraz wzdłuż ul. Spółdzielczej z przejściem na drugą stronę ulicy – zajęcie chodnika, części miejsc parkingowych i pasa zieleni.

4. Inwestycja: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku AS przy ul. Siennickiej
Termin wykonywania prac: sierpień 2019 r.
Inwestycja realizowana na działkach prywatnych.

5. Inwestycja: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Urzędu Gminy
przy ul. Chełmońskiego
Termin wykonywania prac: wrzesień 2019
Przewidywane utrudnienia dla Mieszkańców Miasta: ul. Tuwima – zajęcie pasa drogowego oraz chodnika przy posesji Nr 1, ul. Chełmońskiego – zajęcie chodnika, miejsc parkingowych od ul. Tuwima do ul. Chełmońskiego 14.

6. Inwestycja: Przebudowa sieci cieplnej przy ul. Kopernika
Termin wykonywania prac: czerwiec – lipiec 2019 r.
Przewidywane utrudnienia dla Mieszkańców Miasta: Wykonanie prac w poprzek pasa drogowego – zajęcie chodnika oraz jezdni. Wystąpi połówkowe zajęcie pasa ruchu drogowego na wysokości budynku nr 8A przy ul. Kopernika.

7. Inwestycja: Budowa przyłącza ciepłowniczego do Domu Dziecka
w Mińsku Mazowieckim
Termin wykonywania prac: wrzesień 2019 r.
Inwestycja realizowana na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.


*  *  *

REALIZOWANA BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

W dniu 27.03.2019 r. Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim Pan Jarosław Belkiewicz podpisał umowę z Konsorcjum firm: Introl – Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie oraz Ferox Energy Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na realizację inwestycji „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim” (EC), o łącznej mocy 12,8 MW.

Wartość podpisanego kontraktu opiewa na 30.743.850,00 zł. Realizacja elektrociepłowni (EC) będzie wymagała wybudowania kompletnie nowego obiektu. Wykonawca zobowiązał się wybudować oraz oddać do użytkowania obiekt do dnia 30 czerwca 2020 r.

Planowany obiekt z układem kogeneracyjnym (CHP) oparty będzie na 2 jednakowych tłokowych silnikach gazowych. Wykonawca gwarantuje moc elektryczną osiąganą przez bloki kogeneracyjne na poziomie co najmniej 6,6 MW natomiast moc cieplną na poziomie co najmniej 6,2 MW.

Obiekt zlokalizowany będzie obok istniejącej osiedlowej ciepłowni gazowej zlokalizowanej przy ul. 1PLM Warszawa 1.  Energia elektryczna, którą wyprodukuje elektrociepłownia, niemal w całości będzie przejmowana przez zewnętrzną sieć elektroenergetyczną PGE Dystrybucja S.A. natomiast energia cieplna będzie zasilała system ciepłowniczy PEC Sp. z o.o.

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w skojarzeniu w wysokokosprawnej kogeneracji co doprowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie co najmniej 35 053,40 ton równoważnika CO2/rok. Natomiast zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniesie co najmniej 113 724,00 GJ/rok.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim dotację w wysokości do 11 328 680,00 (PLN) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ): Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

 


* * *

* * *

Nowy system ciepłowniczy zrealizowany przez PEC na terenie socjalnego osiedla mieszkaniowego w Mińsku Mazowieckim.
 W końcu 2017 roku Spółka zrealizowała budowę nowego osiedlowego systemu ciepłowniczego zasilającego w ciepło realizowane przez Miasto Mińsk Mazowiecki budynki socjalne w zabudowie kontenerowej - na terenie byłego poligonu wojskowego przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim. W ramach inwestycji wybudowano ciepłownię gazową wraz z osiedlową siecią ciepłowniczą i przyłączami cieplnymi na potrzeby dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej do 32 lokali mieszkalnych w budynkach kontenerowych. Uruchomienie dostarczania ciepła nastąpi w okresie zasiedlania budynków.

* * *

* * *

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przedstawia Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła uzgodniony przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją nr WBZK-II.732.7.2017

PLAN OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA


* * *
INFORMACJE INNE

STAN SIECI CIEPŁOWNICZYCH

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007.16.92) informujemy, że stan sieci ciepłowniczej Spółki w roku 2018 przedstawia się następująco:
 • łączna długość sieci ciepłowniczej – 27 913 mb, a w tym:
 • sieci w technologii preizolowanej – 24 320 mb
 • sieci w technologii tradycyjnej – 1 073 mb
 • sieci w budynkach – 2 484 mb
 • sieci napowietrzne - 35,5 mb 
 • sieci preizolowanej (poza budynkami) – 95,64 %
 • zakres średnic rurociągów ciepłowniczych - od DN25 do DN300
 • wysokość technologicznych strat ciepła na przesyle – 12,63 %
 • wielkość uzupełnionej wody w sieci ciepłowniczej – 1 133 m3

ZUŻYCIE PALIW DO PRODUKCJI CIEPŁA

Zgodnie z §23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92) informujemy, że w wyniku wytwarzania ciepła w roku 2018 zużycie paliw wyniosło:
 • węgiel kamienny (miał węglowy) – 15 460,43 Mg
 • gaz ziemny wysokometanowy – 224 957 m3

  Copyright © 2008 by Logonet

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X