607 969 097 Pogotowie Ciepłownicze

25 759 58 35 Obsługa Klienta

Zgłoś nadużycie

Infrastruktura techniczna

Spółka jest właścicielem sieci ciepłowniczej i źródeł ciepła (ciepłowni) na terenie Mińska Mazowieckiego, w których wytwarza się ciepło zamówione przez Odbiorców, na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i podgrzania wody użytkowej.

Źródła ciepła

 1. Ciepłownia przy ul. Jana Pawła II1. główne źródło ciepła dla systemu (ponad 95%), wyposażona w 4 kotły rusztowe opalane węglem kamiennym z nowoczesną instalacją odpylania spalin (emisyjność pyłu dwukrotnie niższa od wartości dopuszczalnych) oraz system awaryjnego zasilania w energię elektryczną.

   • Kocioł Nr 1
    • moc cieplna znamionowa: 3,4 MW
    • odpylanie spalin dwustopniowe – cyklony przelotowe typu MOS plus filtr workowy
    • sprawność kotła około 79%
    • emisja pyłu < 50 mg /um3
    • część ciśnieniowa kotła zasadniczego i ekonomizera zbudowana w roku 1991
    • palenisko po modernizacji w roku 2015

   • Kocioł Nr 2
    • moc cieplna znamionowa – 4,5 MW
    • wyposażony w trzystopniowy układ odpylania w układzie tzw. „cyklofiltra”: odpylacz przelotowy typu MOS-4 + odpylacz cyklonowy typu CEF-630x4 + filtr workowy Dantherm FD 413/08/48
    • sprawność kotła około 84%
    • emisja pyłu < 100 mg /um3
    • część ciśnieniowa kotła zasadniczego zbudowana w roku 2001
    • ekonomizer wymieniono w roku 2015
    • palenisko po modernizacji w roku 2005
    • w roku 2018 wykonano remont kapitalny części ciśnieniowej kotła zasadniczego

   • Kocioł Nr 3
    • moc cieplna znamionowa 5 MW
    • odpylanie spalin dwustopniowe – cyklony przelotowe typu MOS plus filtr workowy
    • sprawność kotła około 84%
    • emisja pyłu < 50 mg /um3
    • część ciśnieniowa kotła zasadniczego zbudowana w roku 1993
    • ekonomizer wymieniono w roku 2017 wraz ze zmianą układu na pionowy zabudowany za odpylaczem wstępnym
    • palenisko po modernizacji w roku 2016
    • w roku 2017 wykonano modernizację zabezpieczeń kotła dostosowującą do aktualnych wymagań UDT
    • w roku 2019 wykonano remont kapitalny części ciśnieniowej i obmurza kotła zasadniczego

   • Kocioł Nr 4
    • moc cieplna znamionowa 2,5 MW
    • odpylanie spalin dwustopniowe – cyklony przelotowe typu MOS plus filtr workowy
    • sprawność kotła około 84%
    • emisja pyłu < 50 mg /um3
    • część ciśnieniowa kotła zasadniczego zbudowana w roku 1996
    • po modernizacji w roku 2017 wyposażony w ekonomizer oraz nowe palenisko i obmurze oraz nowy układ sterowania i zabezpieczeń 2. Ciepłownia przy ul. Nadrzecznej 18
  • paliwo: gaz sieciowy lub olej opałowy
  • wyposażenie: 3 kotły wodne o mocy 1, 725 MW każdy - moc zainstalowana 5,1 MW
  • ciśnienie robocze do 6 bar
  • zbiornik oleju opałowego o pojemności 50 m3

 3. Ciepłownia przy ul. Dąbrówki 43
  • moc zainstalowana 1,8 MW
  • źródło rezerwowe przeznaczone do rozbiórki w 2020 roku
  • paliwo: węgiel kamienny
  • wyposażenie: 2 kotły rusztowe

 4. Ciepłownia przy ul. 1 PLM Warszawa 1
  • paliwo: gaz sieciowy
  • 2 kotły wodne - moc zainstalowana 8,3 MW

   • Kocioł Omnical Babcock 5,4 MW
    • palnik modulowany
    • moc znamionowa 5,4 MW
    • sprawność > 92%
    • emisja NOx < 400mg/um3

   • Kocioł Omnical Babcock 2,9 MW
    • palnik modulowany
    • moc znamionowa 2,9 MW
    • sprawność > 94%
    • emisja NOx < 400mg/um3 5. Ciepłownia osiedlowa na terenie byłego Poligonu wojskowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego
   • paliwo: gazowe
   • moc zainstalowana ok. 230 kW
   • wytwarzanie ciepła dla 32 lokali socjalnych w zabudowie kontenerowej
   • budynek ciepłowni jest przystosowany do dalszej rozbudowy do mocy około 1 MW 6. Ciepłownia przy ul. Budowlanej 4
  • paliwo: gaz sieciowy
  • moc zainstalowana ok. 3,0 MW
  • 2 kotły gazowe, niskoparametrowe o mocy 1, 5 MW każdy
  • kotły dopuszczone na ciśnienie 3 bar
  • ciepłownia dzierżawiona

 

Sieci ciepłownicze

Wytwarzane w ciepłowniach i kotłowniach ciepło, którego nośnikiem jest gorąca woda, przesyłane jest poprzez sieci ciepłownicze i dystrybuowane do odbiorców ciepła. Odbiorcy korzystają z ciepła sieciowego z miejskiego systemu ciepłowniczego na terenie Mińska Mazowieckiego. Miejski system ciepłowniczy zasilany jest głównie z ww. źródła ciepła nr 1 jako podstawowego (ciepłownia węglowa) i źródła wspomagającego nr 4 (ciepłownia gazowa). Pozostałe ww. ciepłownie i kotłownie stanowią źródła rezerwowe i są uruchamiane wyjątkowo w przypadku zaistnienia wyraźnej konieczności (np. bardzo niskich temperatur zewnętrznych lub awarii). Łączna długość sieci ciepłowniczych w 2019 roku wynosi 30,7 km, w tym 94,93 % długości są to nowoczesne sieci ciepłownicze wykonane w technologii preizolowanej. W 2017 roku Spółka wybudowała nową osiedlową sieć ciepłowniczą i przygotowała do uruchomienia nową ciepłownię gazową z przeznaczeniem dostarczania ciepła do realizowanego przez Miasto osiedla mieszkaniowego w zabudowie kontenerowej z 32 lokalami mieszkalnymi na terenach byłego poligonu wojskowego przy ul. Warszawskiej.

Węzły cieplne

Do sieci ciepłowniczej według stanu na koniec 2018 roku przyłączonych jest 336 szt. węzłów cieplnych, z których 110 szt. jest własnością Spółki, 15 szt. węzłów stanowi współwłasność z Odbiorcami, a właścicielami pozostałych węzłów są Odbiorcy ciepła. Spółka ma podpisane umowy sprzedaży ciepła z 219 Odbiorcami na terenie Mińska Mazowieckiego. Ciepło jest dostarczane do 354 obiektów budowlanych na terenie Miasta, w tym do 6 obiektów na potrzeby własne.

 

Skala działania

Spółka sprzedała w 2018 roku 248 141 GJ ciepła. Moc cieplna zamówiona przez odbiorców wyniosła na koniec 2018 roku 35,45 MW. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.