Unia

607 969 097 Pogotowie Ciepłownicze

25 759 58 35 Obsługa Klienta

Zgłoś nadużycie

Nowe ceny za pobierane ciepło od 1.XII.2021 r.

  • Nowe ceny za pobierane ciepło od 1.XII.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na podstawie Art. 41 ust. 1 ust. 3 oraz ust. 4 Prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 2021.716 t.j.) z dniem 1 grudnia 2021 roku wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

Nowa taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.27.6.2021.346.XIV.ESz z dnia 12 listopada 2021 roku i  opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 402 poz. 1132 w dniu 15 listopada 2021 roku.

Nowa taryfa dla ciepła, zgodnie z ww. decyzją obowiązuje przez 12 miesięcy, tj. do 30. listopada 2022 roku.

Poprzednia taryfa dla ciepła wprowadzona do stosowania  z dniem 27.02.2020 r., obowiązywała do dnia 30.11.2021 r.

Na mocy ww. decyzji średni wzrost cen i stawek opłat za ciepło w zatwierdzonej nowej taryfie w stosunku do obowiązującej do 30. listopada br. dla miejskiego systemu ciepłowniczego (bez wydzielonego systemu wyspowego przy ul. ppłk. M. Skrzyneckiego) wynosi 17,9%.

Dla poszczególnych grup taryfowych średni wzrost  kształtuje się następująco:

- grupa A1 – 20,0%,

- grupa A2 – 14,7%,

- grupa A2a – 15,6%,

- grupa A3 – 20,4%,

- grupa A4 – 18,9%,.

Rosnące ceny paliw i energii, ceny materiałów i usług miały kolosalne znaczenie na podejmowanie w tym okresie optymalnych decyzji. Szczególne znaczenie dla działalności Przedsiębiorstwa mają rosnące ceny gazu – w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły pięciokrotnie, osiągając cenę giełdową na poziomie 500 zł/MWh w stosunku do ubiegłorocznej 90 zł/MWh. Np. już przed końcem roku 2021 nastąpiła podwyżka cen gazu dla gospodarstw domowych o ponad 25%. Podobnie ceny giełdowe energii elektrycznej z ubiegłorocznej na poziomie 220 zł/MWh osiągają dziś wartość 450 zł/MWh, a ceny węgla z 300 zł/t wzrosły do 550 zł/t. W roku 2021 prognozowana podwyżka cen prądu dla gospodarstw domowych szacowana jest na 12% i podobny wzrost szacowany jest w roku 2022. Bardzo ważnym czynnikiem była ocena wskaźnika inflacyjnego, którą NBP ocenia na poziomie 5% za 2021 rok, natomiast ekonomiści prognozują wskaźnik 10 % w tym i podobnie w 2022 roku. Te ww. wskaźniki mają istotny wpływ na działalność gospodarczą PEC.

Mając jednak na względzie komunalny charakter naszej Spółki, ale także konieczność jej funkcjonowania w warunkach rynkowych, a także zapewnienie nieprzerwanych dostaw ciepła do odbiorców na terenie naszego Miasta, składając i procedując wniosek o nowa taryfę,  zmuszeni byliśmy brać pod uwagę wszystkie czynniki , a w szczególności ww. poważne ryzyka.

Istotnym czynnikiem uwzględniającym nasze działania jest dążenie do dekarbonizacji naszego systemu ciepłowniczego i  ukierunkowanie na osiąganie celów w ramach europejskiego zielonego ładu. W ramach tych działań opracowaliśmy strategię uwzględniającą planowanie inwestycji, pozyskanie środków na  budowę gazowych oraz  wodorowych kogeneracyjnych źródeł energii ciepła i energii elektrycznej, pomp ciepła oraz OZE. Pierwszym krokiem było wybudowanie i oddanie do użytkowania pierwszej elektrociepłowni gazowej o mocy 18,0 MW w paliwie. Wiąże się z tym konieczność w ciągu najbliższych lat spłaty zaciągniętej pożyczki , w wygospodarowywanej kwocie ok. 2,0 mln rocznie.

Zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła, przewidziana do stosowania przez najbliższych 12 miesięcy,  jest oparta na rzeczywistych danych osiągniętych w 2021 roku i założonych na 2022 rok, tj.:

  1. Realny wzrost ceny gazu ziemnego o około 30%;
  2. Realny wzrost cen miału węglowego o 45% w okresie stosowania taryfy; prognozowany jest jednak kolejny wzrost cen węgla o 50% w 2022 roku (prognozy nie zastosowano w obecnie zatwierdzonej taryfie dla ciepła);
  3. Zmiana struktury ilości wykorzystywanych paliw w wytwarzaniu energii, tj.  w 2020 roku gaz był wykorzystywany w 16%, a węgiel w 84%, natomiast już w roku 2021 gaz był wykorzystywany w 63%, a węgiel w 37% - i taka struktura została zaplanowana na 2022 rok.
  4. Realny wzrost cen energii elektrycznej na potrzeby własne o około 38%

5.      Przyjęto w taryfie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjęty do kalkulacji na poziomie tylko 1,8 % - wg Ustawy budżetowej na rok 2021; obecnie realna wartość na najbliższy okres  jest szacowana na 5% - 10%.

6.     W zatwierdzonej taryfie dla ciepła nie zastosowano planowanego na 2022 rok wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki, zastosowano wskaźniki dotyczące aktualnego kosztu wynagrodzeń, tj. za 2021 rok.

7.       W aspekcie planowanych remontów i inwestycji na rok 2022 nie zastosowano wskaźnika prognozowanego wskaźnika wzrostu inflacji o 10%; przyjęto zatem planowane koszty remontowe i nakłady inwestycyjne w zakresie usług, dostaw i robót na poziomie wartości z 2021.

 

Mamy nadzieję, że przekazane informacje w sposób wyczerpujący uzasadniają działania Spółki w zakresie polityki cenowej za pobierane ciepło.

 

Nowe ceny za ciepło i stawki opłat są dostępne pod adresem:

 http://www.pec-minskmaz.pl/taryfa-dla-ciepla.html

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.