Unia

607 969 097 Pogotowie Ciepłownicze

25 759 58 35 Obsługa Klienta

Zgłoś nadużycie

Jak się przyłączyć

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z możliwościami przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Naszą ofertę kierujemy do inwestorów pragnących budować nowe obiekty w Mińsku Mazowieckim, jak i do osób i instytucji posiadających inne sposoby ogrzewania, które są niezadowolone z ich dotychczasowego funkcjonowania np. z poziomu cen, z zawodności systemów, z konieczności wykonania remontów przy braku środków finansowych.

Szczegółowe informacje na temat przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz wzory dokumentów są dostępne w naszej siedzibie przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16.

 

Najważniejsze kroki podmiotu ubiegając się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej związane z przyłączeniem instalacji odbiorczej do systemu ciepłowniczego to:

 1. Złóż zapytanie o możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. (dokumenty do pobrania).
 2. Pobierz ze strony internetowej wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej (zwane warunkami przyłączenia).
 3. Wypełnij wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i złóż z wraz wymaganymi dokumentami (plan lub szkic sytuacyjny, tytuł prawny do obiektu) w siedzibie PEC sp. z o. o w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16 (sekretariat).
 4. Podpisz Umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego (zwaną dalej umową o przyłączenie), której projekt otrzymasz wraz z Warunkami przyłączenia.
 5. Wykonaj swoje obowiązki wynikające z Umowy o przyłączenie, zgłoś do odbioru wykonane instalacje (węzeł).
 6. Złóż wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji.
 7. Podpisz Umowę.

 

Definicje:

przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplna ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie sumy zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesnością występowania poboru mocy cieplnej u odbiorców;

 

Podstawa prawna

 1. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej następuje na podstawie art. 7 ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (z późniejszymi zmianami).
 2. Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej określa Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92).
 3. Za przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub instalacji odbiorczej pobierana jest opłata wg stawek określonych w pkt 4.4. „Taryfy dla ciepła”, która opublikowana jest w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a także w zakładce Taryfa dla ciepła.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.