Unia

607 969 097 Pogotowie Ciepłownicze

25 759 58 35 Obsługa Klienta

Zgłoś nadużycie

Historia

Pamięć ludzka jest zawodna i mogłoby się wydawać, że miejskie ciepłownictwo towarzyszy nam od zamierzchłych czasów, a tak naprawdę jego początek datuje się dopiero na końcówkę XIX wieku. Mińskie ciepłownictwo nie jest tak wiekowe, ale kilkadziesiąt wiosen liczy. Na terenie Mińska Mazowieckiego pierwsze kotłownie zasilające budynki wielorodzinne należały do spółdzielni mieszkaniowych oraz do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Były to kotłownie lokalne, produkujące ciepło z węgla.

Na początku lat 70 – tych XX w. została zbudowana kotłownia rejonowa przy ul. Jana Pawła II 10 (d. Armii Ludowej) oraz rozpoczęto budowę centralnego systemu ciepłowniczego umożliwiającego likwidację kotłowni lokalnych podłączanie jak większej ilości obiektów do sieci miejskiej. Pierwszą specjalistyczną instytucją zajmującą się w Mińsku Mazowieckim zorganizowanym ciepłownictwem był Zakład Energetyki Cieplnej Nr 4 znajdujący się w strukturze Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ursusie a później przyporządkowany do WPEC w Siedlcach. ZEC przejął części majątku związanego z ciepłownictwem i niektórych pracowników od spółdzielni mieszkaniowych i PGK. W tym czasie ZEC posiadał 10 lokalnych kotłowni.

Przyszły lata 90-te i nastał czas zmian. Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku określiła, że zaopatrzenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności dotyczyło to zaopatrzenia w ciepło. Z kolei ustawa komunalizacyjna z 10 maja 1990 roku pozwoliła na przejęcie przez samorządy mienia ciepłowniczego na terenie miasta.

W dniu 1-go lutego 1990 roku w wyniku wyodrębnienia z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Siedlcach powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim. W 1992 roku samorząd miejski powołał spółkę prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przejęła prawa, obowiązki a także składniki majątkowe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim. Jedynym właścicielem Spółki jest Miasto Mińsk Mazowiecki posiadające 10996 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10 996 000 złotych – to jest100 % kapitału zakładowego. Podstawowym aktem regulującym działalność Spółki jest Umowa Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., określająca: nazwę Spółki, jej siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału, władze Spółki oraz zasady jej funkcjonowania.

W roku 1995 uruchomiono kotłownię gazowo - olejową przy ul. Nadrzecznej 18.

W 1998 roku zbudowano ciepłownię przy ulicy 1PLM 1 wyposażoną w jeden kocioł gazowy (o mocy 2,9 MW).  W 2004 roku ciepłownia została rozbudowana o drugi kocioł o mocy 5,4 MW. Do tego czasu zlikwidowano wszystkie kotłownie lokalne opalane węglem. Całkowicie zmodernizowano ciepłownię węglową. Kotłownia posiada rozbudowany system automatyki i zdalnego nadzoru. Kolejne modernizacje prowadzone do dnia dzisiejszego spowodowały, że osiąga ona obecnie sprawność powyżej 82%. W 2016 roku oddano do użytku nowoczesną instalację odpylania kotłów.

Ogromna zmiana nastąpiła w końcu 2009 roku. Uruchomiono sieć łączącą trzy oddzielne systemy ciepłownicze, co spowodowało, że można elastycznie kształtować zasilanie z różnych źródeł jednej wspólnej sieci ciepłowniczej. Umożliwia to optymalizację kosztów wytwarzania ciepła korzystając z tańszego paliwa. Obecnie podstawowym źródłem ciepła jest węglowa ciepłownia przy ul. Jana Pawła II 10, ciepłownia gazowa przy ul. 1PLM 1 jest źródłem szczytowym a ciepłownia przy ul. Nadrzecznej 18 źródłem rezerwowym. Spółka intensywnie podłącza do systemu ciepłowniczego nowych odbiorców – są to obiekty mieszkaniowe oraz instytucjonalne.

W listopadzie 2009 roku rozpoczęto ogrzewanie nowopowstającego osiedla mieszkaniowego na osiedlu Anielina. Po kliku latach pracy wydzielonego minisystemu ciepłowniczego zasilanego z 4 kotłowni lokalnych (3 źródła gazowe jedno olejowe) we wrześniu 2015 roku połączono minisystem ciepłowniczy osiedla Anielina z systemem głównym. W tym samym roku podłączono do systemu ciepłowniczego kompleks szkolny przy ul. Budowlanej. Spółka przejęła w dzierżawę istniejącą tam kotłownię gazową o mocy 3 MW. Kotłownia ta została podłączona do sieci i obecnie jest źródłem rezerwowym.

Od momentu powstania Spółka prowadziła intensywne działania modernizacyjne zarówno w źródłach ciepła jak i w majątku sieciowym. Tradycyjne sieci kanałowe są sukcesywnie przebudowywane na nowoczesne sieci preizolowane. Obecnie Spółka posiada ponad 90% sieci zbudowanej w tej technologii.

Spółka sukcesywnie wdraża rozwój inteligentnej sieci ciepłowniczej, rozbudowując zdalne sterowanie i wizualizację węzłów cieplnych oraz sterowanie automatyczne procesów technologicznych i obiegów hydraulicznych w źródłach ciepła.

Szybki rozwój miasta stawia przed przedsiębiorstwem potrzebę powiększania potencjału wytwórczego i dalszej poprawy jakości i zakresu świadczonych usług, które Spółka uzyskuje poprzez ciągły rozwój technologiczny, organizacyjny i osobowy.

W grudniu 2020 roku PEC wybudował nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła z wykorzystaniem technologii kogeneracji gazowej. Skuteczne przeprowadzenie procesu przygotowawczego inwestycji zaowocowało pozyskaniem dofinansowania ze środków UE (link do inwestycji).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.