Unia

607 969 097 Pogotowie Ciepłownicze

25 759 58 35 Obsługa Klienta

Zgłoś nadużycie

Infrastruktura techniczna

Spółka jest właścicielem sieci ciepłowniczej i źródeł ciepła na terenie Mińska Mazowieckiego, w których wytwarza się ciepło zamówione przez Odbiorców, na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i podgrzania wody użytkowej.

Źródła ciepła

1. Elektrociepłownia przy ul. 1 PLM Warszawa 1E

Dwa silniki gazowe Jenbacher

 • paliwo: gaz ziemny wysokometanowy,
 • moc cieplna elektrociepłowni: 6,7 MW,
 • moc elektryczna elektrociepłowni: 6,6 MW.

 

 

 

 

 

 

2. Ciepłownia przy ul. 1 PLM Warszawa 1F

Kocioł Omnical Babcock 2,9 MW

 •  paliwo: gaz ziemny wysokometanowy,
 • palnik modulowany,
 •  moc znamionowa 2,9 MW,
 •  sprawność > 94%,
 •  emisja NOx < 400mg/um3

 

 

 

 

 

 

3. Ciepłownia przy ul. Jana Pawła II 10

źródło ciepła z nowoczesną instalacją odpylania spalin (emisyjność pyłu dwukrotnie niższa od wartości dopuszczalnych) oraz system awaryjnego zasilania w energię elektryczną,

 • paliwo: węgiel kamienny

Kocioł Nr 1

 • moc cieplna znamionowa: 3,4 MW,
 • odpylanie spalin dwustopniowe – cyklony przelotowe typu MOS plus filtr workowy,
 • sprawność kotła około 79%,
 • emisja pyłu < 50 mg /um3
 • część ciśnieniowa kotła zasadniczego i ekonomizera zbudowana w roku 1991,
 • palenisko po modernizacji w roku 2015,

Kocioł Nr 2

 • moc cieplna znamionowa – 4,5 MW,
 • odpylanie spalin dwustopniowe – cyklony przelotowe typu MOS plus filtr workowy,
 • sprawność kotła około 84%,
 • emisja pyłu < 40 mg /um3
 • część ciśnieniowa kotła zasadniczego zbudowana w roku 2001,
 • ekonomizer wymieniono w roku 2022,
 • palenisko po modernizacji w roku 2021,
 • w roku 2018 wykonano remont kapitalny części ciśnieniowej kotła zasadniczego,

Kocioł Nr 3

 • moc cieplna znamionowa 5 MW,
 • odpylanie spalin dwustopniowe – cyklony przelotowe typu MOS plus filtr workowy,
 • sprawność kotła około 84%,
 • emisja pyłu < 50 mg /um3
 • część ciśnieniowa kotła zasadniczego zbudowana w roku 1993,
 • ekonomizer wymieniono w roku 2017 wraz ze zmianą układu na pionowy zabudowany za odpylaczem wstępnym,
 • palenisko po modernizacji w roku 2016,
 • w roku 2017 wykonano modernizację zabezpieczeń kotła dostosowującą do aktualnych wymagań UDT,
 • w roku 2019 wykonano remont kapitalny części ciśnieniowej i obmurza kotła zasadniczego,

Kocioł Nr 4

 • moc cieplna znamionowa 2,5 MW,
 • odpylanie spalin dwustopniowe – cyklony przelotowe typu MOS plus filtr workowy,
 • sprawność kotła około 84%,
 • emisja pyłu < 50 mg /um3
 • część ciśnieniowa kotła zasadniczego zbudowana w roku 1996,
 • po modernizacji w roku 2017 wyposażony w ekonomizer oraz nowe palenisko i obmurze oraz nowy układ sterowania i zabezpieczeń,
 • w roku 2020 wykonano remont kapitalny części ciśnieniowej kotła zasadniczego,


4. Ciepłownia przy ul. Nadrzecznej 18

 • paliwo: gaz ziemny wysokometanowy lub olej opałowy,
 • wyposażenie: 3 kotły wodne o mocy 1, 725 MW każdy - moc zainstalowana 5,1 MW,
 • ciśnienie robocze do 6 bar,
 • zbiornik oleju opałowego o pojemności 50 m3

5. Ciepłownia przy ul. Dąbrówki 43

 • paliwo: węgiel kamienny,
 • moc zainstalowana 1,8 MW,
 • źródło rezerwowe przeznaczone do rozbiórki,
 • wyposażenie: 2 kotły rusztowe,

6. Ciepłownia osiedlowa na terenie byłego Poligonu wojskowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego

 • paliwo: gaz ziemny wysokometanowy,
 • moc zainstalowana ok. 230 kW,
 • wytwarzanie ciepła dla 32 lokali socjalnych w zabudowie kontenerowej,
 • budynek ciepłowni jest przystosowany do dalszej rozbudowy do mocy około 1 MW,


7. Ciepłownia przy ul. Budowlanej 4

 • paliwo: gaz ziemny wysokometanowy,
 • moc zainstalowana ok. 3,0 MW,
 • 2 kotły gazowe, niskoparametrowe o mocy 1, 5 MW każdy,
 • kotły dopuszczone na ciśnienie 3 bar,
 • ciepłownia dzierżawiona,

 

 

Sieci ciepłownicze

Wytwarzane w źródłach ciepło, którego nośnikiem jest gorąca woda, przesyłane jest poprzez sieci ciepłownicze i dystrybuowane do odbiorców ciepła. Odbiorcy korzystają z ciepła sieciowego z miejskiego systemu ciepłowniczego na terenie Mińska Mazowieckiego. Miejski system ciepłowniczy zasilany jest głównie z Ciepłowni przy ul. Jana Pawła II 10 i Elektrociepłowni przy ul. PLM Warszawa 1E. Pozostałe ww. ciepłownie i kotłownie stanowią źródła rezerwowe i są uruchamiane wyjątkowo w przypadku zaistnienia wyraźnej konieczności (np. bardzo niskich temperatur zewnętrznych lub awarii). Łączna długość sieci ciepłowniczych w 2023 roku wyniosła 30,856 km, w tym 98 % długości są to nowoczesne sieci ciepłownicze wykonane w technologii preizolowanej.

Do sieci ciepłowniczej według stanu na koniec 2023 roku przyłączonych jest 325 szt. węzłów cieplnych (główny system ciepłowniczy), z których 123 szt. jest własnością Spółki, 13 szt. węzłów stanowi współwłasność z Odbiorcami, a właścicielami pozostałych węzłów są Odbiorcy ciepła. Ciepło jest dostarczane do 361 obiektów budowlanych na terenie Miasta, w tym do 4 obiektów na potrzeby własne.

 

Skala działania

Spółka sprzedała w 2023 roku 245 501,65 GJ ciepła. Moc cieplna zamówiona przez odbiorców wyniosła na koniec 2023 roku 38,11 MW.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.