Unia

607 969 097 Pogotowie Ciepłownicze

25 759 58 35 Obsługa Klienta

Zgłoś nadużycie

Troska o środowisko

Do najważniejszych celów działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim należy ciągłe zmniejszanie oddziaływania na środowisko. Prowadzenie firmy i wykonywanie usług nie może odbywać się bez dbałości o ochronę środowiska naturalnego. Sposób działania spółki ma na celu stałą poprawę parametrów i standardów środowiskowych w celu zapobiegania i ograniczania powstawaniu zanieczyszczenia środowiska.

Osiąganie wyżej wymienionych celów to wynik:

 1. Przestrzegania przepisów prawa, norm dotyczących ochrony środowiska.
 2. Stosowania zasady solidnego i rzetelnego działania w dziedzinie ochrony środowiska.
 3. Stałego i systematycznego doskonalenia technik mających na celu ochronę środowiska, zgodnie z ideą najlepszej dostępnej techniki (BAT).
 4. Podjęcia działania wobec czynników negatywnie wpływających na środowisko, polegające w szczególności na:
  • ograniczaniu innych zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wody i gleby;
  • ograniczaniu zużycia energii, wody i surowców naturalnych;
  • zmniejszaniu hałasu;
  • ograniczaniu wytwarzania, a w miarę możliwości zapobieganiu powstawania odpadów i zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń zawartych w odpadach do powietrza, wody i gleby.
 5. Podjęcia działań pozytywnie wpływających na środowisko takich jak:
  • rozwój systemu selektywnej zbiórki na terenie działania spółki, przy zachowaniu warunków ekonomicznych;
  • odzysk surowców wtórnych.
 6. Spółka prowadzi sukcesywne działania w kierunku zastępowania produkcji opartej na węglu na wytwarzanie energii z gazu ziemnego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją ciepła i jego sprzedażą do odbiorców na terenie miasta. W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, Spółka zrealizowała największą w swojej historii inwestycję pn. „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim”, która wpisuje się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu i odejścia od węgla.

Dotychczas podstawowe źródło ciepła stanowiła ciepłownia węglowa, natomiast ciepłownie gazowe wykorzystywane były jako tzw. źródła szczytowe, uruchamiane podczas zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Nowopowstała jednostka wytwórcza wysokosprawnej kogeneracji, oparta na dwóch jednakowych silnikach gazowych o mocy cieplnej 6,7 MW i mocy elektrycznej 6,6 MW, będzie stanowiła podstawę systemu ciepłowniczego w sezonie letnim. Natomiast w okresie zimowym zastąpi znacząco produkcję z ciepłowni węglowej.

Budowa jednostki wysokosprawnej kogeneracji wpłynie znacząco na jakość powietrza w Mińsku Mazowieckim i tym samym kierunek strategii rozwoju Spółki wpisze się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu. Dodatkowo zróżnicowanie źródeł przychodów poprzez rozpoczęcie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, poprawi kondycję Przedsiębiorstwa oraz stabilność jego funkcjonowania.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.